Online cursus deel 1:Wat brengt de Omgevingswet?

Edward Stigter, directeur beleid leefomgeving  van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,  licht toe wat de Omgevingswet zoal gaat veranderen.

Dat de Omgevingswet drastische veranderingen met zich meebrengt is duidelijk, maar hoe bereid je jezelf daar als bestuurder of gemeente op voor? Edward Stigter bespreekt in deze video de voordelen, consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet en hoe daar mee om te gaan. Om dit te illustreren neemt hij ons mee naar de Binckhorst in Den Haag.

youtube