Leesstof

Als je werkt met de Omgevingswet, zijn een er aantal essays waarvan het goed is kennis te hebben.

Essays over benutten van de 'tussenruimte'

Bij de formulering van beleid en regels voor gebiedsontwikkeling kom je vragen tegen die je niet alleen kunt beantwoorden. De realisatie van ambities, zoals voor energie, klimaat en woningbouw, is nooit een puur juridische aangelegenheid.  Deze ambities vragen om het goede gesprek, op het goede moment, met uiteenlopende gesprekspartners: het gesprek in de tussenruimte.

In deze tussenruimte ontstaan nieuwe verbanden en mogelijkheden. Daar zo nu en dan bewust mee omgaan kan ook de implementatie van de Omgevingswet versterken. Reflectie op wat er komt kijken bij samenwerken in de ‘tussenruimte’ is verwoord deze essays van toonaangevende experts op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling:

Essay over leren door te doen

Martijn van der Steen en Arwin van Buuren van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur schreven het essay: "Doe maar gewoon. Aan de slag met de omgevingswet door strategisch proberen (pdf, 535 kB)”. Over leren door te doen.

Essay over Invoering als transitie opgave

Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit schreef het essay de Omgevingswet als transitieopgave (pdf, 187 kB). Wie het over de Omgevingswet heeft, spreekt volgens Rotmans van een transitie in het fysiek domein. Waar het eerst nog ging over een wetswijziging of een stelselherziening lijkt die terminologie inmiddels niet langer passend. Maar wat is een transitie eigenlijk precies? En als de Omgevingswet om een transitie vraagt, wat betekent dat dan voor alle overheden die bezig zijn met de invoering van deze nieuwe wet?