Bordspel Omgevingswet

Dit bordspel bevordert de dialoog over de Omgevingswet en helpt discussie over de veranderopgave op gang te brengen tussen verschillende functiegroepen. Daarnaast leren de spelers direct meer over de Omgevingswet en de gevolgen van de implementatie.

Doel

De spelers gaan met elkaar in gesprek over de implementatie van de Omgevingswet. Zij kruipen in de huid van de organisatie in het jaar
van invoering en in de jaren erna. Op basis van de antwoorden ontstaat er een beeld van de ambitie en veranderstrategie.

veranderstrategie

Hoe

U speelt het spel in 1 of meer groepen van 4-8 personen. Het spel werkt het beste met medewerkers met een verschillende achtergrond of van verschillende afdelingen. Het kennisniveau van de spelers mag variëren. Het is juist de bedoeling dat ze met elkaar het gesprek aangaan en kennis delen.

Per groep is er 1 facilitator nodig. De facilitator stelt de vragen aan de spelers en bespreekt met hen de uitkomsten. Minimaal 1 van de facilitators moet
goed op de hoogte zijn van de Omgevingswet en de veranderstrategieën (invoeringsstrategieën).

U kunt het spel zelfstandig uitvoeren in 1 uur. Betere resultaten zijn haalbaar als u het spel inleidt door een korte presentatie over de Omgevingswet, de gevolgen ervan en uitleg over de veranderstrategieën.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn de VNG Academie in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet.


Bordspel

Speel het spel

U kunt het spel vinden op de site van de VNG.