Zoeken in deze site

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer over het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Begrip: KRW-oppervlaktewaterlichaam

Een KRW-oppervlaktewaterlichaam is een 'onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater'.

Deze definitie staat in bijlage I onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het gaat om een oppervlaktewater zoals bedoeld in de kaderrichtlijn water (artikel 2, onder 10).

Begrip: Sterk veranderd KRW-oppervlaktewaterlichaam

Een sterk veranderd KRW-oppervlaktewaterlichaam is een ‘KRW-oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen als gevolg van menselijke activiteiten wezenlijk is veranderd van aard’.

Deze definitie staat in bijlage I onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit komt overeen met een ‘sterk veranderd waterlichaam’ zoals bedoeld in de kaderrichtlijn water (artikel 2, onder 9).

Begrip: Kunstmatig KRW-oppervlaktewaterlichaam

Een kunstmatig KRW-oppervlaktewaterlichaam is ‘een door menselijke activiteiten tot stand gekomen KRW-oppervlaktewaterlichaam’.

Deze definitie staat in bijlage I onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit komt overeen met een ‘kunstmatig waterlichaam’ zoals bedoeld in de kaderrichtlijn water (artikel 2, onder 8).