Thema's

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Thema's als gezondheid en veiligheid, maar ook geluid, natuur en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid. Hier brengen we alle thema's voor u bij elkaar.

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Hier vindt u wat u moet weten. En hoe u een eigen aanpak kiest.

Gezonde leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Hoe denkt u daar bij gebiedsontwikkeling zo vroeg mogelijk over na?

Externe veiligheid

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij het maken van plannen in een vroeg stadium naar het thema veiligheid kijken.

Maatschappelijke opgaven

Met de instrumenten van de Omgevingswet kunnen overheden de grote onderwerpen van deze tijd uitwerken. Zoals energietransitie.

Bodem

bodem 300x300

Bodem en ondergrond zijn onderdeel van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet integreert regelgeving hierover.

Water

De Omgevingswet regelt water­kwaliteit en waterveiligheid. Ook gaan de regels over soorten water, zoals grondwater of zwemwater.

Lucht

De Omgevingswet bevat instrumenten en regels die de luchtkwaliteit bewaken en beschermen.

Natuur

De Omgevingswet regelt het belang van natuur als onderdeel van de fysieke leefomgeving en het welzijn van mensen.

Geluid

Bijna alle functies in de fysieke leefomgeving hebben te maken met geluid.

Geur

Geur kan hinder en gezondheids­schade veroorzaken. Maar ook geurveroorzakende bedrijven hebben een plek nodig.

Trillingen

trillingen stad

Trillingen kunnen nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Windhinder

Wind kan hinder geven of zelfs gevaarlijk zijn. Er zijn mogelijkheden om windhinder te beperken.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid gebouwen en openbare buitenruimten voor personen met een handicap.

Erfgoed

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed is 1 van de belangen.

Afval

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert ook voor afvalstoffen de wet- en regelgeving.

Licht

Licht is een aspect van de fysieke leefomgeving en valt binnen de scope van de Omgevingswet.

Ruimte voor toekomstige functies

Behoud van ruimte voor een aantal toekomstige functies van nationaal belang is nodig voor ontwikkelingen die alleen op sommige locaties kunnen plaatsvinden.