Thema's

Inzicht in de thema's van de wet

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Thema's als gezondheid en veiligheid, maar ook geluid, natuur en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn de thema's die eigenlijk de pijlers onder de wet zijn en een andere manier van werken vragen. Hier brengen we alle thema's voor u bij elkaar.

Regionaal samenwerken

1 wet, 1 overheid en gebiedsgericht werken. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Hoe doe je dat?

Integraal werken

Integraler en samenhangend werken is nodig bij de Omgevingswet. Wat is integraal werken en waar moet je aan denken?

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Wat moet je weten en hoe maak je een eigen aanpak? De Inspiratiegids Participatie helpt u hierbij.

Water

De Omgevingswet regelt waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. Ook gaan de regels over soorten water, zoals grondwater of zwemwater.

Gezonde leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Hoe denkt u bij het ontwikkelen van een gebied zo vroeg mogelijk na over dit onderwerp?

Externe veiligheid

Veiligheid is een belangrijk thema in de Omgevingswet. Uitgangspunt is dat overheden bij het maken van plannen in een vroeg stadium naar veiligheid kijken.

Geur

Geur kan hinder en gezondheidsschade veroorzaken. Maar ook geurveroorzakende bedrijven hebben een plek nodig. Dat vraagt om maatregelen.

Erfgoed

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed (kortweg: erfgoed) is één van de belangen.