Thema's

Thema's

Inzicht in de thema's van de wet

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Thema's als gezondheid en veiligheid, maar ook geluid, natuur en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn de thema's die eigenlijk de pijlers onder de wet zijn en een andere manier van werken vragen. Hier brengen we alle thema's voor u bij elkaar.

Regionale samenwerking

regionale samenwerking

1 wet, 1 overheid en gebiedsgericht werken. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Hoe doe je dat?

Integraal werken

integraal werken

Integraler en samenhangend werken is nodig bij de Omgevingswet. Wat is integraal werken en waar moet je aan denken?

Participatie

participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Wat moet je weten en hoe maak je een eigen aanpak? De Inspiratiegids Participatie helpt u hierbij.

Gezonde leefomgeving

gezonde leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Hoe denkt u bij het ontwikkelen van een gebied zo vroeg mogelijk na over dit onderwerp?