Thema's

Inzicht in de thema's van de wet

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar. Thema's als gezondheid en veiligheid, maar ook geluid, natuur en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid. Participatie is 1 van de pijlers onder de wet. Hier brengen we alle thema's voor u bij elkaar.

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Hier vindt u wat u moet weten. En hoe u een eigen aanpak kiest.

Gezonde leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Hoe denkt u daar bij gebiedsontwikkeling zo vroeg mogelijk over na?

Lucht

De Omgevingswet bevat instrumenten en regels die de luchtkwaliteit bewaken en beschermen.

Water

De Omgevingswet regelt water­kwaliteit en waterveiligheid. Ook gaan de regels over soorten water, zoals grondwater of zwemwater.

Externe veiligheid

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij het maken van plannen in een vroeg stadium naar het thema veiligheid kijken.

Geur

Geur kan hinder en gezondheids­schade veroorzaken. Maar ook geurveroorzakende bedrijven hebben een plek nodig.

Erfgoed

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed is 1 van de belangen.

Maatschappelijke opgaven

Met de instrumenten van de Omgevingswet kunnen overheden de grote onderwerpen van deze tijd uitwerken. Zoals energietransitie.