Algemene instructieregels externe veiligheid

Gemeenten moeten in hun omgevingsplan regels opnemen over externe veiligheid. Dat geldt onder meer als zij in de buurt van een risicobron nieuwe gebouwen toestaan. Of als de gemeente nieuwe risicobronnen op haar grondgebied wil toestaan.

Voorkomen brand, ramp of crisis

In het omgevingsplan moet een gemeente rekening houden met de mogelijkheden om een brand, ramp of crisis te voorkomen. Maar ook om deze te beperken en te bestrijden. Deze instructieregel is breed geformuleerd. De regel is niet alleen voor rampscenario's met gevaarlijke stoffen. De regel geldt ook voor andere situaties die kunnen leiden tot een ontruiming van een gebied.

Veiligheidsregio's vroegtijdig betrekken

De instructieregel staat in paragraaf 5.1.2.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De regel ligt in het verlengde van de verplichtingen die gemeenten hebben op grond van de Wet veiligheidsregio's. Het is daarom belangrijk om de veiligheidsregio's vroegtijdig te betrekken bij het maken van het omgevingsplan.

Eerbiedigende werking

De instructieregel geldt niet als activiteiten al rechtmatig op een locatie waren toegestaan bij inwerkingtreding van deze regel van het Bkl. De activiteit moet dan zijn toegestaan volgens het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.