Zoeken in deze site

Begrip: Activiteit, één

Het geluid door één activiteit is het geluid van een clustering van activiteiten op basis van artikel 5.58 van het Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit) op een geluidgevoelig gebouw. Eén activiteit is vaak een bedrijf, maar een evenement kan ook één activiteit zijn.

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).