Geur en de Omgevingswet

Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Maar ook bedrijfsmatige of hobbymatige activiteiten die geur veroorzaken, hebben een plek in de leefomgeving nodig. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is namelijk een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Mest_nieuw

Geur en instrumenten

Voor geur zijn de volgende wetsinstrumenten van belang:

Geur en functie

Een aantal belangrijke functies met betrekking tot geur zijn:

Regels over geur bij milieubelastende activiteiten

Voor een paar milieubelastende activiteiten staan regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ter beperking van geuruitstoot.

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond geur.