Geur en de Omgevingswet

Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Maar ook bedrijfsmatige of hobbymatige activiteiten die geur veroorzaken, hebben een plek in de leefomgeving nodig. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is namelijk een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Deze snackbar staat in de directe nabijheid van veel woningen.

Geur en instrumenten

Geur en functie

Een aantal belangrijke functies met betrekking tot geur zijn:

Geur en activiteiten

Voor een paar activiteiten staan regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ter beperking van geuruitstoot.

Wat verandert er?

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond geur.