Wind mee

Gelukkig gaat het de participatie in veel projecten voor de wind. Zeker als er in een participatieproces aandacht is voor belangrijke factoren die voor versnelling en doorbraken zorgen. We hebben ze op een rij gezet, met concrete tips. Sommige van de windmee-factoren zijn competenties van personen en lijken daarmee misschien minder beïnvloedbaar. Je kunt ook zeggen dat het eigenschappen zijn die horen bij een bepaalde organisatiecultuur, waar je wel degelijk op kunt sturen. Met slimme ingrepen in het proces en de structuur van een project lukt het dan om versnelling te realiseren en doorbraken te bereiken.

wind mee,blok