Beren op de weg

Hoe serieus de ambities rondom participatie in het kader van de Omgevingswet ook zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Ondanks de motivatie om een interactief proces in te richten, zetten veel mensen de stap naar participatie –nog- niet. Soms moet het gewoon, omdat de wet nu eenmaal eisen stelt aan inspraak. Maar voor participatietrajecten waar geen formele eisen aan gesteld worden hangt veel af van de (on)mogelijkheden die de initiatiefnemer ziet om die participatie in te richten.

beer groot

De regels en de rek

Meer lezen over beren op de weg? Boekje De regels en de rek.