Participatie in het programma

De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op het instrument programma.

Heeft een overheid een programma gemaakt? Dan moet daarin staan hoe zij  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken heeft. En ook wat de resultaten daarvan zijn. Deze motiveringsplicht is geregeld in artikel 10.8 van het Omgevingsbesluit.

Hoe een overheid hier invulling aan geeft, mag het zelf weten. Welke mensen de overheid betrekt, hangt af van het type programma: de aard, de omvang en invloed op de fysieke leefomgeving.

Meer informatie

Meer informatie over participatie bij het programma, staat in de routekaart.