Lucht en de Omgevingswet

Doordat we de fysieke leefomgeving gebruiken, ontstaan soms ongewenste neveneffecten. Denk bijvoorbeeld aan luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging kan effect hebben op de gezondheid van mensen. En op de natuur. De Omgevingswet bevat instrumenten en regels die de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht bewaken en beschermen.

Belang luchtkwaliteit

De kwaliteit van de buitenlucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen en het milieu.

Toetsing luchtkwaliteit

Er zijn locaties waar nooit toetsing van de luchtkwaliteit nodig is, maar ook aandachtsgebieden waar juist extra monitoring noodzakelijk is.

Wat NIBM betekent

Sommige projecten of activiteiten dragen maar weinig bij aan luchtverontreiniging: 'niet in betekenende mate', ofwel NIBM.

Wat er verandert

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond lucht.

Milieubelastende activiteit in het Bal

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat regels voor lucht bij milieubelastende activiteiten.

Bouwactiviteit in het Bbl

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels die een goede binnenlucht moeten waarborgen en verontreiniging van de buitenlucht beperken.