Gebiedsbescherming in de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie komt het onderwerp natuur aan de orde. Voor natuur wordt de samenhang tussen natuur en andere thema’s van de fysieke leefomgeving vastgelegd.

Omgevingsvisies worden op verschillende niveaus vastgesteld. Daarom is samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau belangrijk. Op deze manier kunnen de taken rond natuur van verschillende overheden op elkaar worden afgestemd.