Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewater is al het water in meren, sloten, plassen, vijvers, kanalen, beekjes en rivieren. Dus op wat plassen regenwater na, is dit al het zichtbare water buiten. Oppervlaktewaterkwaliteit is van belang in verband met zwemmen, transport en drinkwaterwinning.

Belang oppervlaktewaterkwaliteit

Om in te zwemmen, maar ook voor transport en drinkwaterwinning: oppervlaktewaterkwaliteit telt.

Oppervlaktewaterkwaliteit en instrumenten

Voor oppervlaktewaterkwaliteit zijn de volgende instrumenten van belang:

Oppervlaktewaterkwaliteit en activiteiten

Algemene (rijks)regels bij een milieubelastende activiteit waarbij oppervlaktewater betrokken is.

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond oppervlaktewater­kwaliteit.