Zoeken in deze site

Begrip: Waterlichaam

Hiermee wordt het een oppervlaktewaterlichaam en/of grondwaterlichaam bedoeld.

Begrip: Stroomgebiedsbeheerplan

Een beheerplan per stroomgebied waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en oppervlaktewateren. Hoe de kwaliteit behouden blijft en verder verbeterd kan worden. Het opstellen van een stroomgebiedsbeheerplan volgt uit artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water.

Zie ook Stroomgebiedsbeheerplannen.

Begrip: Aandachtstoffen

Aandachtstoffen zijn opkomende verontreinigende stoffen waarvan in de gehele Europese Unie nog onvoldoende monitoringgegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling. Aandachtstoffen worden ook wel 'watch list'- stoffen genoemd.

Meer informatie leest u op de pagina Monitoringsprogramma KRW.