Voorkeursvolgorde afvalwater

Een belangrijk onderdeel van doelmatig beheer van afvalstoffen is de voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalstoffen: de afvalhiërarchie. Voor afvalwater staat de voorkeursvolgorde in de Wet milieubeheer.

Voorkeursvolgorde omgaan met afvalwater

Een belangrijk onderdeel van doelmatig beheer van afvalstoffen is de voorkeursvolgorde voor omgaan met afvalstoffen: de afvalhiërarchie.

Voor afvalwater staat de voorkeursvolgorde in artikel 10.29a van de Wet milieubeheer (Wm):

  • Voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalwater.
  • Voorkomen of beperken van verontreiniging van het afvalwater.
  • Gescheiden houden van afvalwaterstromen. Dit hoeft niet als er geen nadelige gevolgen zijn door het samenvoegen van de stromen.
  • Inzamelen en naar een zuiveringtechnisch werk (rioolwaterzuiveringsinstallatie ofwel rwzi) brengen van huishoudelijk afvalwater. Hieronder valt ook afvalwater dat wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt met huishoudelijk afvalwater.
  • Opnieuw gebruiken van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater. Hiervoor kan tijdelijke berging (in vaktaal: retentie) of zuivering bij de bron nodig zijn.
  • In het milieu brengen van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater. Hiervoor kan retentie of zuivering bij de bron nodig zijn.
  • Inzamelen en naar een zuiveringtechnisch werk (rioolwaterzuiveringsinstallatie ofwel rwzi) brengen van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater.