Try Out IJsselland

In de regio IJsselland oefenen de provincie, gemeenten, het waterschap Drents Overijsselse Delta, Omgevingsdienst IJsselland, GGD en Veiligheidsregio IJsselland en Rijkswaterstaat hoe ze kunnen samenwerken vanuit de Omgevingswet.

Dit doen ze aan de hand van een praktijkgeval. Het gaat over het proces voor het verlenen van een vergunning. Welke procesafspraken maak je aan de voorkant? Wat voor soort samenwerkingsruimte is daarvoor nodig? Wat zijn onderwerpen die zich lenen voor het maken van gezamenlijke, toepasbare regels?