Try Out voor overheden

Met de Try Out breekt een nieuwe fase aan. Een fase van onderzoeken en beslissen. Maar vooral ook van ‘DOEN’. We laten u zien wat kan .... Maar ook wat u moet doen.

Bent u al bezig?

Werken volgens de Omgevingswet vanaf 2021 betekent nu beginnen met:

  • de nieuwe werkwijze binnen uw organisatie en samenwerking met (interbestuurlijke) partners
  • opstellen van omgevingswetbesluiten en toepasbare regels
  • uw lokale systemen waar nodig (laten) aanpassen door uw ICT-leverancier

We helpen u op weg!

Omgevingswetbesluiten digitaal beschikbaar maken

Wat overheden moeten doen om omgevingswetbesluiten in de landelijke voorziening digitaal bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en het Omgevingsloket te plaatsen vindt u hier:

Aan de slag met toepasbare regels

Wat overheden moeten doen om vragenbomen in het Omgevingsloket te plaatsen vindt u hier:

Vergunningen en meldingen ontvangen

Wat overheden moeten doen om vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket te ontvangen vindt u hier:

Handige links van de koepels

De koepels bieden op hun websites informatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft specifieke informatie over de implementatie voor u gebundeld op de pagina:

Links naar algemene informatie


Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.