Try Out voor overheden

Aan de slag gaan met omgevingsdocumenten en toepasbare regels, gaat het beste als u weet hoe het Omgevingsloket werkt. Tijdens de Try Out kunt u zien hoe het digitaal stelsel uw bedrijfsprocessen ondersteunt. En wat u nu moet doen om in 2021 klaar te zijn. Zo bereidt u zich optimaal voor op de nieuwe werkwijze binnen uw organisatie.

Demonstraties: laat u inspireren!

"Tijdens de demo zag ik hoe belangrijk het is dat vragenbomen kort en begrijpelijk zijn. Bij interbestuurlijke vragenbomen is het extra belangrijk dat de toepasbare regels goed op elkaar zijn afgestemd."

Zien is geloven. Of, om met de Nederlandse filosoof Cruyff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Daarom organiseren we vanaf februari 2019 workshops van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. We laten zien wat het digitaal stelsel biedt om omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken in de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). En wat u moet doen om uw organisatie daar op voor te bereiden. Ook laten we laten zien wat er nodig is voor een goed werkend vergunningenproces in het Omgevingsloket.

Nieuw vanaf februari 2019: concrete cases

Om met eigen ogen te kunnen zien en ervaren hoe de omgevingsdocumenten en toepasbare regels die u opstelt in het Omgevingsloket werken, is het Omgevingsloket gevuld met enkele voorbeelden van omgevingsdocumenten. Ook zijn uitgewerkte sets van toepasbare regels beschikbaar. Deze zijn als vragenbomen in het Omgevingsloket te gebruiken. Met deze voorbeelddocumenten en werkende vragenbomen kunt u een vergunningaanvraag in het Omgevingsloket nabootsen. Zo ziet u hoe regels uit een omgevingsplan via de Viewer regels en kaart te bekijken zijn.

Leren door te doen: interbestuurlijke, regionale samenwerking

Vanaf januari 2019 bieden de koepels in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden de gelegenheid om regionaal te gaan experimenteren met samenwerken binnen de regio. Afhankelijk van de case kan het gaan om combinaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, uitvoeringsdiensten van het Rijk, veiligheidsregio's en dergelijke.


Digitale nieuwsbrief implementatie Omgevingswet

Blijf op de hoogte van updates en bijeenkomsten rond de Try Out.

Slagsessies in maart 2019

Tijdens de Slagsessies vinden demonstraties van het Omgevingsloket en koppelingen van lokale software en processen plaats. Zorg dat u er bij bent.