Instrumenten van de Omgevingswet

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, kunnen overheden verschillende wettelijke instrumenten inzetten. Dit zijn documenten waarin zij hun visie, beleid en regels vastleggen.

Regels voor activiteiten

Voor activiteiten kunnen regels gelden uit 1 van de 4 AMvB's, de omgevingsverordening, het omgevingsplan of de waterschapsverordening.