Wettelijke instrumenten

Grip op de instrumenten van de wet

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, hebben overheden verschillende wettelijke instrumenten. Dit zijn documenten waarin zij hun visie, beleid en regels vastleggen.

Wettelijke activiteiten

De wettelijke instrumenten geven regels voor de activiteiten zoals de wet deze benoemt.

Instrumenten per overheid

instrumenten per overheid