Gemeentelijke omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit is de eerste stap in de beleidscyclus.

De omgevingsvisie is samenhangend. Samenhangend betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving.

De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De gemeente kan samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke omgevingsvisie opstellen.

De beleidscyclus

De beleidscyclus bestaat uit 4 fasen: beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling. Het instrument omgevingsvisie bevindt zich in de fase beleidsontwikkeling.

Een omgevingsvisie vaststellen, is de eerste stap in de beleidscyclus.

Voorafgaand aan de omgevingsvisie vindt terugkoppeling plaats.

De gemeente kan het beleid uit de omgevingsvisie concreet uitwerken in het omgevingsplan en het programma.

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Waar werken gemeenten aan een omgevingsvisie? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart en leest u in de praktijkverhalen.

Pilots Omgevingsvisie

voorkant_pilots_omgevingsvisie_rapport

Hoe is het om een omgevingsvisie samen te stellen? Daarmee hebben 12 samenwerkingsverbanden ervaringen opgedaan. Hun praktijkervaringen staan in een eindrapport.