Omgevingsvisie gemeente

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen.

Voor starters

Starten met de omgevingsvisie. Voor wie de Omgevingswet en de omgevingsvisie nieuw zijn.

Dit staat erin

Dit staat er in de gemeentelijke omgevingsvisie.

Samenhang

In een samenhangende omgevingsvisie verbindt u onderwerpen met elkaar.

Dit verandert er

De omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van de structuurvisie en het verkeersplan.

Opstellen en vaststellen

Om een omgevingsvisie te maken, zijn afstemming en samenwerking belangrijke factoren.

Praktijkvoorbeelden

Veel gemeenten hebben al ervaring opgedaan met het opstellen van een omgevingsvisie.