Omgevingsvisie gemeente

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen.

Voor beginners

Starten met de omgevingsvisie. Voor wie de Omgevingswet en de omgevingsvisie nieuw zijn.

Dit staat erin

Informatie over de omgevingsvisie voor wie al wat meer achtergrondkennis heeft.

Dit verandert er

De omgevingsvisie is op 3 punten belangrijk anders dan de oude structuurvisie.

Opstellen en vaststellen

Om een omgevingsvisie te maken, zijn afstemming en samenwerking belangrijke factoren.

Beleidscyclus

De omgevingsvisie past bij fase I van de beleidscyclus: beleidsvoorbereiding.

Praktijkvoorbeelden

Veel gemeenten hebben al ervaring opgedaan met het opstellen van een omgevingsvisie.