Dit staat in de gemeentelijke omgevingsvisie

Iedere gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie is vormvrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren en thema's.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de omgevings­visie houdt de gemeente rekening met 4 beginselen.

Inhoudelijke eisen

Hoofdlijnen fysieke leefomgeving: ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud.

Thema's

Gezondheid, energietransitie en natuur zijn voorbeelden van thema's in de omgevingsvisie.

Samenhang

In de omgevingsvisie komen vraagstukken samen die voorheen sectoraal werden geregeld.

Op wie van toepassing

Een omgevingsvisie is zelfbindend: ze bindt alleen het bestuursorgaan dat het document heeft vastgesteld.

Grens met programma

Er is geen verplichte juridische koppeling tussen omgevingsvisie en programma.