Voorbereiden en vaststellen gemeentelijke omgevingsvisie

Gaat de gemeente een omgevingsvisie ontwikkelen? Dan is het verstandig met een aantal zaken rekening te houden.

Procedure

De gemeente moet rekening houden met een aantal procedurele stappen.

Participatie

In de omgevingsvisie staat hoe maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven zijn betrokken.

Digitale beschikbaarheid

De gemeente kan de omgevings­visie digitaal beschikbaar maken via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Beleidscyclus

De omgevingsvisie is onderdeel van de actieve aanpak van de leefomgeving.

Regionale samenwerking

Regionaal samenwerken kan verschillende vormen aannemen. Het proces is het belangrijkst.

Rol waterschap

Gemeenten moeten het waterbelang betrekken in hun omgevingsvisies.

Wisselwerking

Opgaven houden geen rekening met bestuurlijke grenzen. Ken elkaars opgaven en visies.

Overgangsrecht

Sommige gemeenten hebben al voor inwerkingtreding van de wet een omgevingsvisie opgesteld.