Bevoegd gezag rijksmonumenten- en werelderfgoed­activiteit

Gemeente vrijwel altijd bevoegd gezag

De Omgevingswet gaat uit van het decentraal-tenzij-beginsel. Daarom is voor een rijksmonumentenactiviteit en werelderfgoedactiviteit uit het Bal de gemeente bevoegd gezag (artikel 2.3 Bal).

Uitzonderingen

  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor een rijksmonument of werelderfgoed in de territoriale zee buiten een gemeente (artikelen 13.4 en 14.4 Bal).
  • De provincie is bevoegd gezag voor een rijksmonument als er op dezelfde locatie een vergunning voor milieubelastende activiteit voor een complex bedrijf is verleend (artikel 13.5 en 14. 5 Bal).