Instructieregel

Een instructieregel is een algemene regel waarmee een bestuursorgaan aan een ander bestuursorgaan aangeeft hoe dat orgaan een taak of bevoegdheid moet uitoefenen.

Instructieregels gaan over de inhoud, toelichting of motivering van een instrument dat een bestuursorgaan op grond van de Omgevingswet kan inzetten.

Soorten instructieregels

De ene instructieregel is flexibeler dan de andere. Er zijn drie basistypen:

Verhalen uit het land

aandeslagkaart

Welke overheden werken met de instructieregel? Dit en meer leest u op de Aandeslagkaart. Bijvoorbeeld bij omgevingsverordening.

Waar staan ze?

De instructieregels van het Rijk staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

De instructieregels van de provincie staan in de omgevingsverordening.

Gemeenten en waterschappen kunnen geen instructieregels stellen.