Termijn en rechtsgevolgen

De instructieregel kan een termijn bevatten. Wanneer het bestuursorgaan dat de instructieregel moet uitvoeren dit niet juist, niet volledig of niet op tijd doet, kan dat gevolgen hebben.

Termijn

De instructieregel kan een termijn bevatten waarbinnen het bestuursorgaan de regels moet uitvoeren. De Invoeringswet Omgevingswet maakt dit mogelijk (artikel 1.1, onder K voor instructieregels van de provincie, en onder L voor instructieregels van het Rijk).

Rechtsgevolgen

Wanneer het bestuursorgaan dat de instructieregel moet uitvoeren dit niet juist, niet volledig of niet op tijd doet, kan dat gevolgen hebben. De bestuursrechter kan het instrument waarover de instructieregel gaat (omgevingsplan, omgevingsverordening of waterschapsverordening) geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen.