De maatwerkregel onder de Omgevingswet

De maatwerkregel is een juridische regel van de provincie, de gemeente of het waterschap. De maatwerkregel is aanvullend of afwijkend op een juridische regel van het Rijk of de provincie. Door deze mogelijkheid kan een gemeente, provincie of waterschap beter aansluiten op de lokale doelen en omstandigheden.

Een maatwerkregel kan soepeler of strenger zijn dan de juridische regel van het Rijk of de provincie.

Bevoegdheid

Het Rijk kan in de volgende instrumenten aan provincie, gemeente of waterschap de bevoegdheid geven om maatwerkregels te stellen:

De provincie kan aan gemeente of waterschap de bevoegdheid geven om maatwerkregels te stellen in de:

Maatwerkregels stellen

De provincie kan maatwerkregels stellen in de omgevingsverordening.

De gemeente kan maatwerkregels stellen in het omgevingsplan.

Het waterschap kan maatwerkregels stellen in de waterschapsverordening.