Milieueffectrapportage (mer)

De wetgever heeft de procedures voor milieueffectrapportage en mer-beoordeling ingepast in de besluitvormingsprocedure.

Dit houdt het in

Het milieueffectrapport (MER) brengt op voorgeschreven wijze de milieugevolgen van een plan of project in beeld.

Dit verandert er

De mer-wetgeving wordt opgenomen in de Omgevingswet, maar verandert nauwelijks.