Wat monitoring is

Monitoring is een vorm van informatievoorziening over de fysieke leefomgeving. Bij monitoring verzamelen bestuursorganen gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan.

Waarvoor monitoring dient

De Omgevingswet noemt monitoring van de feitelijke toestand van de fysieke leefomgeving de basis voor een effectief beleid. Bestuursorganen gebruiken monitoring om te beoordelen of ze de doelstellingen die ze zichzelf hebben gesteld, halen of kunnen halen. Of om te beoordelen of ze aan hun verplichtingen voldoen.

Beschikbaarheid monitoringsgegevens belangrijk

De monitoringsgegevens zijn niet alleen belangrijk voor bestuursorganen. Ook burgers, bedrijven en organisaties hebben belang bij de beschikbaarheid van de gegevens. De Omgevingswet gaat namelijk uit van het beginsel dat overheden, burgers, bedrijven en organisaties gezamenlijk zorgen voor de fysieke leefomgeving. Dezelfde onderzoeks- en monitoringsgegevens zijn bruikbaar voor het omgevingsplan en het verlenen van omgevingsvergunningen. Door actief monitoringsgegevens beschikbaar te stellen, kunnen onderzoekslasten voor concrete initiatieven verminderen.

Meer informatie