Keuze voor omgevingswaarde, instructieregel of algemene regel

Om een doelstelling voor de fysieke leefomgeving te bereiken kan de overheid omgevingswaarden gebruiken maar ook een instructieregel of een algemene regel. Welke is handig voor welke doelstelling?

Bij de keuze kunt u de volgende vragen gebruiken als handvat:

  • Is de doelstelling objectief haalbaar?
  • Is een uniforme basiskwaliteit vereist of juist een kwaliteit die is afgestemd op specifieke lokale omstandigheden?
  • Is er een grote variatie aan activiteiten met vergelijkbare gevolgen voor de fysieke leefomgeving?
  • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om een doelstelling voor de kwaliteit van de leefomgeving te bereiken? Is dat bij de overheid (het collectief) of bij een beheerder of eigenaar (een individuele organisatie of persoon)?
  • Is het wenselijk om bij normoverschrijding te saneren?

Omgevingswaarde

Een omgevingswaarde is handig om een objectief doel vast te stellen dat de overheid kan monitoren. Ook kan een omgevingswaarde handig zijn als een uniforme basiskwaliteit vereist is. Voor een grote variatie aan activiteiten met vergelijkbare gevolgen voor de leefomgeving kan een omgevingswaarde nuttig zijn. De overheid kan dan bijvoorbeeld sturen om cumulatie door meerdere activiteiten te voorkomen.

Instructieregel

Wanneer er geen uniforme basiskwaliteit vereist is, dan is een instructieregel effectiever. Instrumenten als instructieregels voor het omgevingsplan bieden meer mogelijkheden om locatiespecifiek te sturen.

Algemene regels en beoordelingsregels

Omgevingswaarden over beleids- en beheertaken zetten de gemeente aan het werk. Als de gemeente bedrijven en burgers aan wil spreken, is het handiger om algemene regels in te zetten. Ook beoordelingsregels om een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit te verlenen zijn dan nuttig.

Resultaats- of inspanningsverplichting

Een omgevingswaarde kan handig zijn als het wenselijk is om bij normoverschrijding te saneren. Er geldt dan namelijk een resultaats- of inspanningsverplichting om aan de omgevingswaarde te voldoen.