Programma

Het begrip 'programma' kan spraakverwarring oproepen. Daarom is het belangrijk te weten wat de basiselementen van het instrument programma zijn. Het instrument programma is, evenals de omgevingsvisie, een beleidsdocument. Het programma is een flexibel instrument dat de overheid kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus.

Omdat het programma een beleidsdocument is, werkt deze in beginsel niet door naar burgers en bedrijven. Het programma is dus zelfbindend. Daarom is er geen sprake van direct toezicht of handhaving op anderen. Wel heeft het bestuursorgaan een controlerende functie. Het algemeen bestuur kan aan de hand van het programma het dagelijks bestuur om verantwoording vragen.

Kennisbijeenkomst

Kennisbijeenkomsten

Het programma maakt doelen van de omgevingsvisie concreet. Lees er meer over in het verslag en de powerpointpresentatie.

Verhalen uit het land

Waar werken overheden met het programma? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart.