Op wie is de omgevingsverordening van toepassing?

De omgevingsverordening kan algemene regels of vergunningplichten bevatten en gelden voor iedereen. Burgers, bedrijven en overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving aan de regels van de omgevingsverordening houden.

Omgevingswaarden

De omgevingsverordening kan ook omgevingswaarden bevatten. Deze omgevingswaarden gelden alleen voor bestuursorganen die belast zijn met de monitoring en de programmaverplichtingen. De omgevingswaarden kunnen doorwerken in de regels van de omgevingsverordening.

Instructieregels

Instructieregels in de omgevingsverordening gelden alleen voor de bestuursorganen aan wie ze zijn gericht. Instructieregels gelden niet voor burgers en bedrijven.