Provinciale omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit is de eerste stap in de beleidscyclus.

De omgevingsvisie is samenhangend. Samenhangend betekent dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving.

De provincie stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De provincie kan samen met een andere provincie of met de inliggende gemeenten een gezamenlijke omgevingsvisie opstellen.

De beleidscyclus

De beleidscyclus bestaat uit 4 fasen: beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling. Het instrument omgevingsvisie bevindt zich in de fase beleidsontwikkeling.

Een omgevingsvisie vaststellen, is de eerste stap in de beleidscyclus.

Voorafgaand aan de omgevingsvisie vindt terugkoppeling plaats.

De provincie kan het beleid uit de omgevingsvisie concreet uitwerken in de omgevingsverordening en het programma.

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Waar werken provincies aan een omgevingsvisie? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart en in de praktijkverhalen.

Pilots Omgevingsvisie

voorkant_pilots_omgevingsvisie_rapport

Hoe is het om een omgevingsvisie samen te stellen? Daarmee hebben 12 samenwerkingsverbanden ervaringen opgedaan. Hun praktijkervaringen staan in een eindrapport.