Provinciale omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De provincie stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de provincie samen met andere gemeenten of provincies een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen.

Voor starters

Starten met de omgevingsvisie. Voor wie de Omgevingswet en de omgevingsvisie nieuw zijn.

Dit staat erin

Dit staat er in de provinciale omgevingsvisie.

Samenhang: hoe

In een samenhangende omgevingsvisie verbindt u onderwerpen met elkaar.

Dit verandert er

De omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van de structuurvisie en het verkeersplan.

Opstellen en vaststellen

Om een omgevingsvisie te maken, zijn afstemming en samenwerking belangrijke factoren.

Links naar alle visies

Alle 12 provincies hebben webpagina's over (de voortgang van) hun omgevingsvisie.