Lozingsactiviteit op oppervlaktewater of zuiveringtechnisch werk

Een lozingsactiviteit is het lozen van afvalwater, warmte of stoffen direct op het oppervlaktewater, zoals een sloot of rivier, of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Dit houdt de lozingsactiviteit in

Uitleg over welke lozingen gelden als lozingsactiviteit.

Rijksregels

Algemene regels en vergunningplichten voor directe lozingen.

Rijksregels voor lozingen vanuit een milieubelastende activiteit

Directe lozingen vanuit een milieubelastende activiteit hebben eigen regels vanuit het Rijk.

Dit verandert er

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Waterwet.

Decentrale regels

Mogelijkheden voor decentrale regels voor directe lozingen.

Indirecte lozingen op de riolering

Regels voor lozingen op de riolering. Dit is geen lozingsactiviteit.

Relatie met andere activiteiten

Relatie met milieubelastende activiteit en beperkingengebiedactiviteit.