Milieubelastende activiteiten met rijksregels per bedrijfstak

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst een aantal milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels van het Bal gelden. Deze milieubelastende activiteiten zijn gegroepeerd per bedrijfstak.

Meer informatie over de rijksregels en decentrale regels voor de milieubelastende activiteit.