Vergunning milieubelastende activiteit

Informatie over de regels voor vergunningen voor milieubelastende activiteiten die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan.

Vergunningplicht

Situaties waarin een vergunningplicht geldt.

Bronnen van BBT

BBT betekent beste beschikbare technieken. De vergunningverlener moet rekening houden met: