Mobiel breken bouw- en sloopafval

Bij mobiel breken van bouw- en sloopafval gaat het om het breken van steenachtige bedrijfsafvalstoffen met een mobiele breekinstallatie. De afvalstoffen zijn afkomstig van het bouwen en slopen van bouwwerken of wegen.

Breken met mobiele breekinstallatie

Het breken vindt plaats met een mobiele breekinstallatie. Ook alle daarbij gebruikte andere installaties en toestellen die nodig zijn bij de mobiele breekinstallatie horen erbij. De mobiele breekinstallatie moet in de directe omgeving van het te slopen bouwwerk of weg staan. Op die plaats mag de mobiele breekinstallatie ten hoogste 3 maanden blijven staan.

Regels staan in Bbl

De regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval staan in afdeling 7.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).


Zie ook

  • Mobiel breken van bouw- en sloopafval heeft altijd een relatie met een sloopactiviteit.