Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening.

Digitale beschikbaarheid

Een waterschapsverordening moet beschikbaar zijn via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Verhalen uit het land

Waar wordt gewerkt aan een waterschapsverordening? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart!

Informatie UvW

De Unie van Waterschappen (UvW) geeft op haar website informatie over de Omgevingswet.