Vergunningen aanvragen en meldingen ontvangen

In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer een vergunning aanvragen of een melding indienen. Overheden ontvangen deze aanvragen en meldingen via de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Dit gebeurt via het koppelvlak 'aanvragen en meldingen'.

Koppelvlak voor het ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen

Wanneer een initiatiefnemer een vergunningaanvraag doet of een melding indient in het Omgevingsloket, komt deze via het koppelvlak 'aanvragen en meldingen' bij de juiste overheid terecht.

Zaak- en vergunningensystemen aansluiten

ICT-leveranciers kunnen hun zaak- en vergunningensystemen aansluiten op het digitaal stelsel. Dat doen ze via het koppelvlak. Hiervoor is een standaard (STAM) en informatiemodel (IMAM) ontwikkeld.