Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer (burger of bedrijf) een vergunningaanvraag of een melding indienen. Overheden kunnen deze aanvragen en meldingen vanuit de landelijke voorziening van het digitaal stelsel in hun zaaksysteem of vergunningensysteem inladen.

Proces van indienen tot afhandelen

Een initiatiefnemer checkt in het Omgevingsloket of voor zijn plan een vergunning nodig is of een meldingsplicht geldt. Deze check gebeurt via vragenbomen die aan de hand van antwoorden en gegevens leiden naar een conclusie.

Aanvraag, melding, of informatieplicht opstellen

Als de initiatiefnemer een aanvraag, melding of informatieplicht moet indienen, wordt deze digitaal opgesteld. In het digitaal stelsel heet dit een verzoek. Het verzoek bestaat uit één of meer wettelijk vastgelegde activiteiten. De initiatiefnemer beantwoordt voor iedere activiteit de relevante vragen en voegt waar nodig documenten toe. Alle gegevens die de initiatiefnemer tijdens het opstellen invoert, worden opgeslagen in de ‘mijn loket’ omgeving in het digitaal stelsel.

Verzoek indienen

Zodra alle activiteiten compleet zijn kan het verzoek door de initiatiefnemer worden samengesteld. Het systeem doet vervolgens een voorstel voor het bevoegd gezag waar het verzoek ingediend moet worden. De initiatiefnemer kan dit bevestigen of (eventueel) wijzigen, daarna wordt het verzoek ingediend. De initiatiefnemer ontvangt een verzendbevestiging met het verzoeknummer en de indiendatum. Door het indienen wordt het verzoek in de werkmap in het digitaal stelsel geplaatst.

Een bevoegd gezag kan de afhandeling van een verzoek voor één of meer activiteiten hebben uitbesteed aan een behandeldienst.

Aanvraag aanvullen

Als de initiatiefnemer niet voldoende gegevens heeft toegevoegd aan een ingediende aanvraag, moet het verzoek worden aangevuld. Door het ingediende verzoek te openen kunnen antwoorden worden aangepast. Ook kunnen bijlagen worden toegevoegd en/of verwijderd. Meldingen en informatieplichten kunnen niet worden aangevuld.

De aanvraag of melding ontvangen in een zaaksysteem of VTH-systeem

Notificatie aan bevoegd gezag

De overheidsinstelling (bevoegd gezag of behandeldienst) die het verzoek moet afhandelen ontvangt een verzoeknotificatie. In deze verzoeknotificatie staan gegevens die het bevoegd gezag nodig heeft om het verzoek op te halen uit de werkmap van het digitaal stelsel en in het VTH-systeem of zaaksysteem te laden.

Verzoek ophalen

Op basis van het verzoeknummer dat is meegegeven in de verzoeknotificatie wordt het juiste verzoek opgehaald. Dit verloopt via de “verzoek ophalen”-service. Het opgehaalde verzoek bevat de ingediende vragen en antwoorden in de vergunningaanvraag of melding, en downloadlinks voor de documenten die door de initiatiefnemer zijn meegeleverd.

De ingediende vragen en antwoorden in de vergunningaanvraag of melding worden aangeboden als XML-bestand.

De bijbehorende documenten kunnen via downloadlinks worden opgehaald.

Vragenbomen en indieningsvereisten

De vragen en de indieningsvereisten van de aanvraag of melding bepaalt het bevoegd gezag zelf. Meer informatie hierover vind je bij toepasbare regels voor vragenbomen.

Afhandeling door een behandeldienst

Als een bevoegd gezag wil dat een bepaalde activiteit door een behandeldienst wordt behandeld, dan kan de routering naar de behandeldienst door DSO-LV worden uitgevoerd. Daarvoor moet een bevoegd gezag voor de toepasbaar gemaakte activiteiten behandeldienstconfiguraties aanleveren, zodat bij het indienen het verzoek
naar de gewenste behandeldienst wordt verstuurd. Hiervoor kan de service Behandeldienst configuratie beheren worden gebruikt.


Procesbeschrijving aansluiten

Aansluiten met (of zonder) ondersteuning DSO-beheer.

API's en services

Met deze API's kunnen vergunningaanvragen en meldingen worden ontvangen. Of de afhandeling bij een behandeldienst worden belegd.

Functies die VTH- / Zaaksystemen

Functies die softwareleveranciers kunnen ontwikkelen om de integratie van hun software en het DSO-LV te optimaliseren.

Zie ook

Meer informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.