Leveranciers Omgevingswet-software

Leveranciers van software voor de Omgevingswet

De VNG houdt regelmatig een marktverkenning onder leveranciers die software aanbieden voor gemeenten (overheden) om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De informatie over deze marktverkenning (verwijst naar een andere website) vindt u op de site van de VNG.

Dienstenleveranciers implementatie Omgevingswet

Dienstverleners spelen een steeds grotere rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Het aanbod van beschikbare dienstverlening is door middel van een marktverkenning door de VNG in beeld gebracht.

Informatie over deze marktverkenning (verwijst naar een andere website) vindt u op de site van de VNG.

Leveranciers functioneel gereed voor DSO-LV

Op deze pagina vindt u een overzicht van software waarvan de leverancier heeft aangetoond dat het aansluit en functioneel werkt met de laatste versie van het DSO-LV. Bevoegd gezagen kunnen via deze systemen (technisch) aansluiten op de oefenomgeving (pre-omgeving) van DSO en oefenen met de Omgevingswet.

Vergunningsaanvragen of meldingen

Leveranciers met een VTH-systeem of zaaksysteem dat vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket kan ontvangen.

Toepasbare regels en vragenbomen

Leveranciers met een regelbeheersysteem dat toepasbare regels kan opstellen en registreren in het Register Toepasbare Regels.

Publiceren van omgevingsdocumenten

Leveranciers met plansoftware die omgevingsdocumenten kan publiceren in de LVBB.

N.B. Gebaseerd op STOP 1.0.4.

Digikoppeling

Leveranciers met integratiesoftware voor het leveren van een Digikoppeling adapter.

Dienstenleveranciers met software om te oefenen met omgevingsdocumenten

Overheden kunnen tijdelijk oefenen met het publiceren van omgevingsdocumenten. Dit doen zijn via het previewportaal van KOOP. Deze leveranciers bieden software die aansluit op deze oefenomgeving:

Aantoonbaar functioneel gereed

De genoemde leveranciers beschikken over software die aantoonbaar functioneel werkt met de PRE-omgeving (release PI-12 of hoger) van DSO-LV.

Dit betekent voor:

 1. Leveranciers van VTH- of  zaaksystemen
  Het kunnen ontvangen van een aanvraag of een melding (vanuit het Omgevingsloket) via Digikoppeling.
 2. Leveranciers van plansystemen 
  Het kunnen publiceren van omgevingsdocument (via de LVBB) via CORV.
 3. Leveranciers van regelbeheersystemen
  Het kunnen registreren van vragenbomen (in het RTR) via Digikoppeling.

Aantoonbaar houdt in voor:

 1. VTH- of zaaksystemen
  De leverancier zelf levert bewijs dat een vergunningaanvraag of melding is ontvangen en een zaak is aangemaakt in het VTH-systeem. Dit kan een schermprint zijn waarop de inhoud van de ontvangen (test)vergunningaanvraag of melding te zien is.
 2. Plansystemen
  In het Omgevingsloket, in de PRE-omgeving, is het gepubliceerde omgevingsdocument te raadplegen.
 3. Regelbeheersystemen
  In het Omgevingsloket, in de PRE-omgeving, is de vragenboom te zien en te gebruiken.

We maken geen onderscheid in de manier waarop de technische aansluiting (in de afgelopen periode) tot stand is gekomen. We accepteren naast de officiële aansluiting ook een tijdelijke work-around. Mits de aansluiting via de officiële  weg staat ingepland bij deze leverancier.

Ontbreekt jouw software in deze lijst?

Ben je softwareleverancier en heb je ook software die werkt met de huidige release van het DSO? Meld je bij Pieter.deJong@kadaster.nl.

Aansluiten en oefenen

Bevoegd gezagen realiseren samen met hun softwareleverancier de aansluiting op het Digitaal Stelsel. Als eerste in de PRE-omgeving van DSO https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

Informatie over aansluiten op en oefenen met het Digitaal Stelsel is hier te vinden https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/implementatie-digitaal-stelsel/

Informatie over de voortgang van het aansluiten van bevoegd gezagen op het Digitaal Stelsel is hier te vinden https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/

Bijgewerkt: 13 juli 2021.