Presentaties & documenten

Presentaties en documenten

Regelmatig worden bijeenkomsten met software- en dienstenleveranciers (adviesbureaus) georganiseerd. Sinds 2020 is er één dag voor alle leveranciers. Op deze pagina zijn de besproken presentaties terug te vinden.

Daarnaast komen regelmatig documenten beschikbaar die relevant (kunnen) zijn voor leveranciers.

N.B. documentatie die betrekking heeft op de API's zijn te vinden bij de specifieke API.

Presentaties leveranciersdagen

Powerpointpresentaties van deelsessies op laatste drie leveranciersdagen.

Documentatie basis content DSO-LV

Presentaties bijpraatsessies STOP / TPOD

Documentatie bij releases / Known Issues

Na elk program increment (PI) wordt de nieuwe software beschikbaar gesteld. In de documentatie zijn de belangrijkste wijzigingen beschreven evenals de reeds bekende issues.

Presentaties over STAM

Presentaties over STAM en vergunningsaanvragen en meldingen ontvangen.

Presentaties over STTR

Presentaties over STTR, toepasbare regels en vragenbomen registeren.

Documentatie aansluiten op DSO-LV

Documentatie over het aansluiten via STAM, STTR, STOP en SWF.

Presentaties over STOP / TPOD

Presentaties over STOP / TPOD en omgevingswetbesluiten publiceren.

Presentaties over SWF

Presentaties over samenwerken via de Samenwerkingsfunctionaliteit.

DSO roadmap afbouw

De roadmap afbouw van het DSO-LV is een 'levend' document, regelmatig zal een nieuwe versie verschijnen, aangepast aan de voortschrijdende inzichten.

Presentaties over stelselcatalogus

Presentaties over de stelselcatalogus