Presentaties & documenten

Presentaties en documenten

Regelmatig worden bijeenkomsten met software- en dienstenleveranciers (adviesbureaus) georganiseerd. Sinds 2020 is er één dag voor alle leveranciers. Op deze pagina zijn de besproken presentaties terug te vinden.

Daarnaast komen regelmatig documenten beschikbaar die relevant (kunnen) zijn voor leveranciers.

N.B. documentatie die betrekking heeft op de API's zijn te vinden bij de specifieke API.

Presentaties leveranciersdagen

Powerpointpresentaties van deelsessies op laatste drie leveranciersdagen.

Presentaties bijpraatsessies STOP / TPOD

Documentatie bij DSO releases

Er zijn regelmatig updates van de DSO-software. In de release notes leest u de belangrijkste wijzigingen. De known issues zijn een overzicht van bekende problemen.

DSO roadmap afbouw

De roadmap afbouw van het DSO-LV is een 'levend' document, regelmatig zal een nieuwe versie verschijnen, aangepast aan de voortschrijdende inzichten.

Documentatie aansluiten op DSO-LV

Documentatie over het aansluiten op STAM, STTR, STOP en SWF koppelvlakken op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en de productieomgeving.