Presentaties en documenten

Regelmatig worden bijeenkomsten gehouden met software- en dienstenleveranciers (adviesbureaus). Sinds 2020 is er een leveranciersdag voor alle leveranciers. Ook zijn er tactische overleggen met leveranciers. Op deze pagina zijn de besproken presentaties terug te vinden. Daarnaast komen regelmatig documenten beschikbaar die relevant (kunnen) zijn voor leveranciers.

Documentatie die betrekking heeft op een API is te vinden bij de informatie over die API.

Presentaties leveranciersdagen

Powerpointpresentaties van deelsessies op laatste 3 leveranciersdagen.

Documentatie bij DSO releases

Er zijn regelmatig updates van de DSO-software. In de release notes leest u de belangrijkste wijzigingen. De known issues zijn een overzicht van bekende problemen.

Presentaties over STAM en STTR

Documentatie aansluiten op DSO-LV

Documentatie over het aansluiten op STAM, STTR, STOP en SWF koppelvlakken op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en de productieomgeving.