Zoeken in deze site

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Overheden maken toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Daar kunnen burgers en bedrijven controleren of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun plan. Dat doen ze door vragen te beantwoorden. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Overheden kunnen alleen toepasbare regels maken voor hun eigen juridische regels. Lees meer op de pagina Introductie toepasbare regels.

Registratie toepasbare regels (RTR)

De Registratie toepasbare regels (RTR) is de centrale voorziening voor toepasbare regels. Hier slaan overheden hun toepasbare regels op voor het Omgevingsloket. De Registratie toepasbare regels is een van de onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer over de Registratie toepasbare regels.

Werkzaamheden

Het Omgevingsloket gebruikt werkzaamheden bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. Zo vinden initiatiefnemers via begrijpelijke taal de juiste vragen bij een juridische activiteit. Overheden bepalen zelf met welke werkzaamheden initiatiefnemers hun activiteiten vinden in het Omgevingsloket.

Lees meer over werkzaamheden.

Magneetactiviteit

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van 1 bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt.

In afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit staat per bestuursorgaan aangegeven wanneer het bevoegd gezag is. De gevallen waarin er magneetactiviteiten zijn, kunt u herkennen aan het feit dat 'magneetactiviteiten' in de titel van het artikel staat. De precieze aanwijzing van de magneetactiviteiten vindt u in het tweede lid van een dergelijk artikel. Hoe dit in praktijk uitpakt, vindt u op de pagina Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Behandeldienst

Overheden kunnen de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Bijvoorbeeld aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband. De behandeldienst ontvangt dan namens hen aanvragen en meldingen en behandelt deze. Overheden kunnen dit instellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer over een behandeldienst instellen.

Conceptverzoek

Initiatiefnemers kunnen via het Omgevingsloket digitaal een vergunning aanvragen. Voor ze een aanvraag definitief indienen, kunnen ze ook eerst een conceptverzoek indienen. Hiermee kunnen ze controleren of hun aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld.

Meer hierover leest u op de pagina Conceptverzoek in het Omgevingsloket.