API-register

Open data en services Omgevingswet

Data en services van het digitaal stelsel Omgevingswet zijn in ontwikkeling en worden via dit Ontwikkelaarsportaal ter beschikking gesteld. De datasets op dit platform zijn benaderbaar via RESTfull API's.

In ons API-register zijn services in bètaversie beschikbaar voor het doorzoeken van ruimtelijke plannen, het raadplegen van de catalogus, het opvragen van omgevingsdocumenten en opvragen van toepasbare regels.

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de API's en services van het digitaal stelsel Omgevingswet.

Download

Toelichting op koppelvlakken, API's en standaarden in het digitaal stelsel Omgevigswet.

Omgevingsdocument aanbieden

Het digitale koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen biedt via Digikoppeling ebMS een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten.

Omgevingsdocument opvragen

label-live

Via deze REST API worden alle omgevingsdocumenten ontsloten die beschikbaar zijn gesteld aan de LVBB.

Catalogus opvragen

De stelselcatalogus voor de Omgevingswet verbindt definities, toelichtingen en uitleg van begrippen, regels, informatiemodellen, producten en services met elkaar. De REST API ontsluit de stelselcatalogus.

Catalogus muteren

Deze REST API kan door overheden met de juiste authorisaties gebruikt worden om de begrippen waar zij toegang toe hebben, te muteren.

Functionele structuur beheren

Een service voor het beheren van de functionele structuur (activiteiten en regelbeheerobjecten) van toepasbare regels.

Regels verifiëren

Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel.

Regels registreren

Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. Na een geslaagde verificatie worden de toepasbare regels getransformeerd en opgeslagen als uitvoerbare regels.

Ruimtelijke plannen opvragen

Het doel van Informatiehuis Ruimte is om de bestaande ruimtelijke plannen die te vinden zijn op Ruimtelijkeplannen.nl via een REST API aan te bieden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Verzoeknotificatie ontvangen

label-live

De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking.

Verzoek ophalen

label-live

De service Verzoek ophalen zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem.

Activiteiten bepalen

Een REST API voor het ophalen van activiteiten en bijbehorend toestemmingstype voor het checken, indienen en opstellen van een vergunningaanvraag of een melding.

Werkzaamheden bepalen

Een REST API voor het ophalen van werkzaamheden voor de vergunningcheck.

Conclusie bepalen

Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor het checken, opstellen en indienen van een vergunningaanvraag of een melding.

Verzoek indienen

Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding.

Bevoegd gezag bepalen

Een API voor het bepalen van het bevoegd gezag of uitvoeringsorganisatie.