API-register

Services voor vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Verzoeknotificatie ontvangen

De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking.

Verzoek afhandelen

De service Verzoek afhandelen zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem.