API-register

Omgevingsdocument aanbieden

label-live

Het digitale koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen biedt via Digikoppeling ebMS een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingswetbesluiten.

Omgevingsdocument opvragen

label-live

Via deze REST API  worden alle omgevingswetbesluiten ontsloten die beschikbaar zijn gesteld aan de LVBB.

Omgevingsdocument toepasbaar opvragen

label-live

Via deze REST API  wordt informatie van omgevingswetbesluiten die zijn gepubliceerd in de LVBB, voor toepasbare regels ontsloten.

Omgevingsdocument presenteren

label-live

Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB.

Omgevingsdocument verbeelden

label-live

Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten worden verbeeld in een kaartbeeld.

Geo-validatieservice

label-live

Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2

OW-validatieservice

label-live

De OW-validatie service is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).