API-register

Omgevingsdocument aanbieden

Het digitale koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen biedt via Digikoppeling ebMS een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten.

Omgevingsdocument verbeelden

Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten worden verbeeld in een kaartbeeld.

Omgevingsdocument toepasbaar opvragen

Via deze REST API  wordt informatie van omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB, voor toepasbare regels ontsloten.

Omgevingsdocument presenteren

Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB.

Omgevingsdocument downloaden

Met deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip-bestand worden gedownload.

OW-validatieservice

De OW-validatie service is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).

Geo-validatieservice

Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2