OW-validatieservice

De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint Pre-productieomgeving (V2)

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/valideren/v2

Endpoint Productieomgeving (V2)

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/valideren/v2

Omschrijving

De Omgevingswet kent 2 sporen waarlangs informatie wordt ontsloten:

  1. het juridische spoor dat is gericht op het bekendmaken en beschikbaar stellen van Omgevingsdocumenten, en
  2. het service spoor dat is gericht op het objectgericht ontsluiten van gegevens uit Omgevingsdocumenten.

Welke gegevens in dat ­service spoor worden ontsloten en hoe die gegevens samenhangen, is beschreven in het (Conceptueel) Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). Vandaar dat die gegevens ook wel worden aangeduid als ''IMOW gegevens'', of kortweg als ''OW-gegevens''.

De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). Met een HTTP POST wordt een validatieverzoek aan de service gedaan. In dat verzoek staat onder andere een url naar de plek waar een *.zip bestand met te valideren bestanden kan worden opgehaald. De response van de service is een validatierapport of url naar het validatierapport.

Zie de functionele documentatie voor details over de werking van de service.

Documentatie

Standaarden


Status

Versie 2 beschikbaar in de pre-productie- en de productieomgeving.

Standaarden:  STOP / TPOD

API specificaties

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocument aanbieden.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen met ons te delen.