Omgevingsdocument aanbieden

Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze service wordt geboden via CORV  via het  ebMS protocol.

Label: Omgevingsdocumenten

Endpoint

U maakt verbinding via CORV. In de handleiding (zie documentatie aansluiten LVBB (STOP)) is beschreven hoe op CORV kan worden aangesloten.

Validatie van een publicatie (validatieservice)

De validatieservice biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om een publicatieopdracht te valideren, om te controleren of de aanlevering om het besluit te publiceren aan alle technische en inhoudelijke eisen voldoet. Deze validatie gebeurt in ieder geval als onderdeel van de publicatieopdracht, maar kan dus ook los worden uitgevoerd, zoveel keren als het Bevoegd Gezag dit nodig acht.

Via het koppelvlak wordt altijd een validatierapport teruggestuurd aan het aanbiedende systeem. Hierin is weergegeven in hoeverre de validatie is geslaagd.

Publicatie (publicatieservice)

De publicatieservice dient om een ontwerp- of vastgesteld besluit bekend te maken en de daaruit volgende regeling versie te publiceren. Daarnaast worden de via deze service aangeleverde omgevingsdocumenten die gerelateerd zijn aan het besluit doorgeleverd aan het DSO-LV.

Als een omgevingsdocument (door een systeem) ter publicatie wordt aangeboden, dan worden onderstaande stappen doorlopen om een publicatie te doen:

  • bevoegd gezag biedt een aanleverpakket aan bij (koppelvlak) LVBB
  • koppelvlak ontvangt pakket en plaatst bestanden
  • LVBB verzorgt validatie en rapportages
  • koppelvlak geeft validatierapportage door
  • LVBB initieert publicatie
  • koppelvlak geeft publicatie rapportage door

Afbreken van een publicatie

De service 'Afbreken Publicatieopdracht' biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om een publicatieopdracht van een nog niet bekend gemaakt besluit af te breken. Een (succesvolle) afbreekopdracht verwijdert alle gegevens die onder de oorspronkelijke publicatieopdracht waren aangeleverd.

Gebruikersdocumentatie bronhouderkoppelvlak LVBB

De gebruikersdocumentatie het bronhouderkoppelvlak LVBB met een uitgebreide beschrijving van de services en de opbouw van een aanlevering kunt u hier vinden:

Aansluiten op de LVBB

  • Als u wilt aansluiten of ontwikkelen, neem dan contact op via

koppelvlak@koop.overheid.nl

Standaarden


Status

Versie 1 beschikbaar in aansluitomgeving.

Versie standaard:  STOP / TPOD

Meer informatie

Deze service in van belang in het proces omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar maken.

Authenticatie

Deze service kan alleen worden gebruikt via CORV.

Feedback

Geef feedback op deze service.