Behandeldienstconfiguratie beheren

Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bestuursorgaan een activiteit waarvoor het bevoegd gezag is, koppelen aan een behandeldienst.

Label: Configuraties beheren

Endpoint Pre-productie

https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/toepasbare-regels/api/behandeldienstconfiguraties/v1/

Endpoint Productie

https://pkio.service.omgevingswet.overheid.nl/overheid/toepasbare-regels/api/behandeldienstconfiguraties/v1/

Beveiligde REST-service

Hoe u toegang aanvraagt voor deze beveiligde REST-service leest u op de pagina met aansluitdocumentatie.

Omschrijving

Een initiatiefnemer kan een vergunning/melding indienen voor 1 of meerdere activiteiten. Op basis van de activiteiten en locatie wordt het bevoegd gezag bepaald en opgedeeld per verzoek. Het bevoegd gezag kan eventueel door de initiatiefnemer worden gewijzigd. De verzoeken kunnen uiteindelijk bij het bevoegd gezag worden ingediend, maar deze kunnen ook zijn uitbesteed aan een behandeldienst.

De functionele structuur bevat een taxonomie die is opgebouwd uit activiteiten. Een activiteit (naam) is per bestuursorgaan (OIN) uniek. Een bevoegd gezag (OIN) kan een behandeldienst (OIN) koppelen aan een activiteit op elk activiteitsniveau, en optioneel hierbij een locatie (bestuurlijke grens van een OIN) en toestemming opgeven. Een behandeldienst kan een koppeling hebben met 1 of meerdere activiteiten. Een activiteit kan per bevoegd gezag een koppeling hebben met 1 behandeldienst.

Per behandeldienstconfiguratie (een combinatie van bevoegd gezag en activiteit) worden de gegevens beheerd.

Een behandeldienstconfiguratie heeft een ID.

Documentatie

Informatiemodellen


Status

Versie 1 beschikbaar in de pre-productie- en productieomgeving.

Meer informatie

Deze service is van belang in het proces toepasbare regels voor vragenbomen.

PKIoverheid-certificaat

Deze service kan alleen worden gebruikt met een PKIoverheid-certificaat.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen te delen.