Renvooiservice omgevingsdocumenten

Dit is een service voor plansoftwareleveranciers om het verschil (renvooi) te bepalen tussen twee regelingversies. De Renvooiservice API is een opzichzelfstaande service (geen bronhouderkoppelvlakservice) en vergt geen digikoppeling-aansluiting om aangesproken te worden.

Endpoint Pre-Productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/ api/renvooiservice/v1/

Endpoint Productieomgeving

nog niet vastgesteld

Omschrijving

De API Renvooiservice Omgevingsdocumenten is toegespitst op het bekendmakingsproces van de LVBB

Omgevingswetsbesluiten van bevoegd gezagen (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) worden door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) bekendgemaakt en als document beschikbaar gesteld. Er zijn initiële Omgevingswetsbesluiten en mutaties van bestaande documenten. Bij tekstmutaties heeft het bevoegde gezag twee mogelijkheden. Muteren door een integrale tekstvervanging en basismutaties. Basismutaties gaan over tekstwijzigingen als het toevoegen, wijzigen, verplaatsen of vervallen van teksten.

Voor het geautomatiseerd bepalen van de wijzigingen in de nieuwe regeling is de Renvooiservice ontwikkeld.

Documentatie Renvooiservice

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/ api/renvooiservice/v1/documentatie (Om deze pagina te benaderen is een API-key nodig)

Standaarden


Status

Versie 1 is beschikbaar.

Versie standaard:  STOP / TPOD

API specificaties

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.