Regels verifiëren

Een REST API voor het verifiëren van een toepasbare regel-bestand zonder deze daadwerkelijk op te slaan in het digitale stelsel.

Label: Toepasbare regels

Endpoint Pre-productieomgeving

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/verifierenregels/v2/

Endpoint Productieomgeving

https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/toepasbare-regels/api/verifierenregels/v2/

Omschrijving

Om de geldende wet- en regelgeving voor een bepaalde activiteit en werkingsgebied te ontsluiten, worden juridische regels vertaald naar zogeheten toepasbare regels. Deze toepasbare regels moeten worden aangeleverd volgens de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het onderliggende Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR).

Verificatie van de toepasbare regels

Om te verifiëren of de opgestelde regels aan deze standaard voldoen, kunnen de toepasbare regel-bestanden worden aangeboden aan de 'Regels verifiëren' service, zonder dat deze bestanden worden verwerkt en opgeslagen.

Het toepasbare regel-bestand wordt op een aantal manieren geverifieerd. Er wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de eisen van STTR/IMTR. De verificatie kent de volgende methoden:

  • Syntactisch – Tegen de XSD van DMN en de XSD's van de DMN+ laag (Bedrijfsregels, Uitvoeringsregels, Interactieregels en Content). Hier wordt gecontroleerd of de structuur van het bestand correct is volgens de XSD's.
  • Semantisch – Met behulp van Schematron (ISO Standaard). Hier wordt gecontroleerd of de onderlinge relaties in het bestand logisch en correct zijn en of het bestand consistent en volledig is.

Daarnaast bestaat er ook nog een functionele verificatie door de achterliggende componenten. Bijvoorbeeld of de GEO gegevens vindbaar zijn in OZON, dat wil zeggen dat het locatieobject bestaat. Deze verificatie wordt alleen bij Aanleveren toepasbare regels uitgevoerd.

Voor de details van de verificatie zie hoofdstuk Verificaties van het IMTR document. Het valideren of een toepasbare regel-bestand juridisch correct is (valideren) is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zelf en kan niet met deze service worden gedaan.

Terugkoppeling van de service

De service beantwoordt dit met 1 of meerdere verificatiemeldingen met als mogelijk:

  • de verificatiemethode
  • de reden van de melding en bijbehorende oplossing/eis
  • het element binnen het toepasbare regel-bestand

Documentatie

Standaarden

Informatiemodellen


API specificaties

Meer informatie

Deze service is van belang in het proces toepasbare regels voor vragenbomen.

API-key

Om API's te gebruiken dient bij elke request een API-key meegegeven te worden. Alle API's werken met dezelfde key.

Feedback

Geef feedback op deze service. Ga naar het forum om je bevindingen te delen.